Zwrot samochodu

Umów się na zwrot samochodu

Na tej stronie znajdziesz informacje:

Jak umówić się na zwrot samochodu?

Najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym zwrotem samochodu skontaktuj się z konsultantem Zespołu Contact Center, aby zgłosić używany przez Ciebie samochód do zwrotu.

 • Ustalimy z Tobą miejsce i termin, w którym spotkasz się z rzeczoznawcą na oględziny pojazdu i jego zwrot po umowie.
 • Zwroty pojazdów planowane są z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.
 • Zwroty odbywają się w dni robocze (poniedziałek – piątek), w godzinach: 10:00-15:00.

Dodatkowe informacje znajdziesz w Przewodniku Kierowcy oraz filmie na naszym kanale YouTube.

Punkty Zwrotu Samochodów

Spotkanie możesz umówić w jednej z poniższych lokalizacji:

Jeżeli interesuje Cię zwrot pojazdu poza ww. punktami, dopytaj naszego konsultanta o szczegóły.

Dane kontaktowe

Aby przyjęcie zgłoszenia przebiegło sprawnie, przygotuj poniższe dane przed rozpoczęciem rozmowy z konsultantem:

 • osoba kontaktowa zdająca samochód (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • preferowana lokalizacja zwrotu (wybierz spośród powyższych miast).

Szkoda / naprawa w terminie zwrotu?

Pamiętaj, że wystąpienie szkody komunikacyjnej nie zwalnia Cię z obowiązku terminowego zwrotu samochodu. Prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, aby:

 • uzyskać dodatkowe wskazówki w przypadku niestandardowej sytuacji oraz
 • zaplanować zwrot pojazdu w trakcie naprawy szkodowej lub mechanicznej.

Jak przygotować auto do zwrotu?

Przewodnik Kierowcy to zbiór zasad i instrukcji postępowania w trakcie bieżącej obsługi pojazdu wydanego do umowy w obsłudze Masterlease.

W jego treści odnajdziesz niezbędne wskazówki dot. m.in.:

 • przeglądów serwisowych,
 • sezonowej wymiany opon,
 • trybu zgłaszania szkód komunikacyjnych,
 • kradzieży samochodu,
 • przygotowania samochodu do zwrotu,
 • kryteriów oceny ponadnormatywnego zużycia.

Materiał został opracowany przy wsparciu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP):

 • w zgodzie ze standardami rynkowymi,
 • przy współpracy autorytetów w dziedzinie kontroli, weryfikacji, testowania czy certyfikacji – uznanych na rynku motoryzacyjnym oraz w branży wynajmu długoterminowego (tzw. CFM – Car Fleet Management), jak DEKRA Polska, czy SGS Polska.

Dodatkowe informacje o procesie rozliczenia samochodu.

Gdy nadchodzi termin zwrotu używanego przez Ciebie pojazdu – zapraszamy do kontaktu z Działem Contact Center, aby uzgodnić czas i miejsce jego zdania.

Prosimy pamiętać, że:

 • Ustalimy z Tobą miejsce i termin, w którym dokonasz zwrotu.
 • Zwroty pojazdów planowane są z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.
 • Zwroty odbywają się w dni robocze (poniedziałek – piątek), w godzinach: 10:00-15:00.

Samochód przygotowany do zwrotu powinien być czysty w środku i na zewnątrz. Jest to warunek konieczny, aby:

 • oględziny rzeczoznawcy zostały wykonane we właściwy sposób,
 • informacje wprowadzone do protokołu zdawczo-odbiorczego były w pełni wiarygodne.

 
Rzeczy prywatne
Pamiętaj, aby przed zwrotem usunąć z samochodu wszystkie rzeczy prywatne, które nie stanowią jego wyposażenia.
 
Usuń również okleiny reklamowe oraz ewentualne pozostałości kleju.
Jeżeli chcesz skorzystać z usług profesjonalnych firm detailingowych zaplanuj je z wyprzedzeniem w stosunku do planowanej daty zwrotu, aby:

 • wnętrze pojazdu zdążyło się wysuszyć,
 • w razie zastrzeżeń co do jakości takiej realizacji Twoje uwagi zostały uwzględnione przed spotkaniem z rzeczoznawcą.

Wyposażenie i dokumentacja

W trakcie spotkania z rzeczoznawcą zwracasz nie tylko samochód, ale również jego kompletne fabryczne wyposażenie oraz dokumentację, w tym:

 • dowód rejestracyjny (jest kluczowy do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego),
 • instrukcję obsługi,
 • homologację instalacji LPG,
 • książkę serwisową (wraz ze wszystkimi wpisami), jeżeli została wydana w formie papierowej,
 • oraz pozostałe dokumenty wymienione w protokole wydania.

 
Uzupełniona książka serwisowa
Przypominamy: użytkownik pojazdu jest zobowiązany do potwierdzenia wszystkich zaplanowanych czynności obsługowych w książce serwisowej.

 • Upewnij się, że niezbędne wpisy dokonywane są na bieżąco,
 • w razie takiej konieczności przed zwrotem samochodu uzupełnij dokument w serwisie.

 
Kluczyki do samochodu
Zwróć również uwagę na konieczność zwrotu takiej ilości kluczy, jaka faktycznie została Ci wydana (informację odnajdziesz w protokole wydania).

Jeżeli w trakcie bieżącej obsługi umowy klucz zaginął lub został uszkodzony, koniecznie zgłoś potrzebę jego naprawy lub uzupełnienia braku do naszego Centrum Technicznego.

W innym przypadku będziemy zobowiązani do naliczenia opłaty dodatkowej opisanej w Przewodniku Kierowcy.

Zwracając pojazd pamiętaj o przekazaniu nam jego kompletnego fabrycznego wyposażenia, zgodnie z protokołem wydania oraz specyfikacją techniczną samochodu, które powinno być w pełni sprawne technicznie.

Szczególną uwagę poświęć zabezpieczeniu:

 • gaśnicy,
 • trójkąta ostrzegawczego,
 • koła zapasowego lub dojazdowego,
 • zestawom naprawczym.

Wyposażenie dodatkowe zakupione przez Ciebie (w tym instalacja GPS, CB radio) stanowi Twoją własność i powinno zostać usunięte z samochodu przed jego zwrotem.

W razie konieczności demontażu wszelkie otwory lub uszkodzenia powinny zostać naprawione, a element, na którym wykonano jego mocowanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Pamiętaj, że wyposażenie producenta/dealera, które przekazaliśmy w momencie wydania należy zwrócić razem z samochodem (np. karta do nawigacji, relingi, box dachowy).

W trakcie spotkania zwrotowego w Twojej obecności:

 • sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy wraz z kompletną dokumentacją fotograficzną oraz
 • przeprowadzane są oględziny samochodu.

Niezależny rzeczoznawca lub stosownie przeszkolony przedstawiciel naszej firmy weryfikują stan techniczny pojazdu w celu określenia stopnia jego zużycia, zwracając szczególną uwagę m.in. na:

 • kompletność dokumentacji i fabrycznego wyposażenia,
 • stan powłoki lakierniczej oraz ewentualne uszkodzenia karoserii (odpryski, wgniecenia, ślady korozji, efektywność wykonania napraw blacharsko-lakierniczych),
 • braki oraz uszkodzenia mechaniczne osłon, zderzaków, listew ozdobnych, atrap, lusterek,
 • stan szyb oraz uszczelek drzwi, w tym ewentualne okleiny lub napisy reklamowe,
 • zarysowania lub uszkodzenia reflektorów i lamp ograniczające ich funkcjonalność,
 • uszkodzenia oraz zabrudzenia przedziału bagażowego i pasażerskiego
 • stan ogumienia oraz kołpaków i felg.

Zasady kwalifikacji poziomu akceptowalnego oraz ponadnormatywnego zużycia samochodu zostały szczegółowo opisane w Przewodniku Kierowcy. Dokument ten został opracowany zgodnie ze standardami Przewodnika Zwrotu Pojazdów Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP).

W razie potrzeby indywidualnej konsultacji zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami w Dziale Zwrotu Samochodów.

Sporządzenie protokołu zwrotu pojazdu wraz z dokumentacją fotograficzną obsługiwane są przez niezależnego rzeczoznawcę lub w razie potrzeby stosownie przeszkolonego przedstawiciela naszej firmy.

W trakcie spotkania możesz swobodnie zadawać pytania oraz wyjaśniać wątpliwości związane ze stanem samochodu podstawionego przez Ciebie do zwrotu.

Pamiętaj jednak, że rolą rzeczoznawcy nie jest dokonywanie kwalifikacji potwierdzającej zakres ewentualnych uszkodzeń nieakceptowalnych wymagających rozliczenia w ramach ponadnormatywnego zużycia.

Odbiór samochodu
Rzeczoznawca uprawniony jest do odebrania od Ciebie w naszym imieniu używanego w umowie samochodu oraz sporządzenia dokładnej listy wszystkich obecnych na nim uszkodzeń.

Na podstawie zebranego materiału sporządza również kompleksową ekspertyzę (zatytułowaną: Raport techniczny wraz z oszacowaniem kosztów naprawy w oparciu o dane z systemu eksperckiego Eurotax / Audatex).

Weryfikacja ekspertyzy
Materiał przechodzi również weryfikację specjalistów w Dziale Zwrotu Samochodów.

Dbają oni o to, aby proces rozliczenia pokontraktowego zrealizowany został z uwzględnieniem treści protokołu wydania, pełnej historii szkodowej samochodu oraz wytycznymi Przewodnika Kierowcy. Dowiedz się więcej na tej stronie.

Protokół zwrotu pojazdu do dokument, w którym obie strony (Zdający i Odbierający) potwierdzają zakres ujawnionych na dzień zwrotu samochodu uszkodzeń oraz braków w wyposażeniu pojazdu.

Jego zakres merytoryczny stanowi podstawę do przygotowania rozliczenia pokontraktowego przez specjalistów Działu Zwrotu Samochodów.

Prosimy pamiętać, że podpisanie protokołu jest obowiązkowe.
Przed autoryzacją dokumentu upewnij się, że:

 • stan licznika jest zgodny z faktycznym przebiegiem pojazdu na moment jego przekazania,
 • przekazanie dokumentacji (np. książka serwisowa) zostało oznaczone w jego treści.

Uszkodzenia stwierdzone przez rzeczoznawcę
Jeżeli rzeczoznawca potwierdza obecność uszkodzeń na moment zwrotu pojazdu, poproś o ich ponowne wskazanie bezpośrednio na samochodzie.

Zakres opisanych uszkodzeń podlega dalszej weryfikacji
Oznacza to, że sprawdzimy jeszcze m.in. historię szkodową pojazdu, jego stan na moment wydania do umowy oraz czy dane uszkodzenie ma charakter nieakceptowalny (w oparciu o informacje opisane w Przewodniku Kierowcy).

Jak przebiega rozliczenie pokontraktowe?

Zwrócony przez Ciebie pojazd przechodzi przez proces rozliczenia pokontraktowego.

W trakcie jego realizacji dokonujemy oceny ponadnormatywnego zużycia, rozliczenia okresu używania oraz przebiegu. Innymi słowy upewniamy się, że umowa została zrealizowana zgodnie z jej warunkami:

 • samochód został zwrócony w stanie akceptowalnym, jedynie ze śladami naturalnej eksploatacji (biorąc pod uwagę jego wiek i przebieg),
 • w granicy przyznanego limitu kilometrów,
 • w terminie uzgodnionym w umowie.

Więcej informacji przeczytasz na stronie rozliczenie pokontraktowe samochodu.