Wykup samochodu

po zakończeniu umowy

Wykup samochodu po zakończeniu umowy

Możesz nadal jeździć samochodem!

Dobrze znasz swój samochód, przejechaliście razem tysiące kilometrów. Dlaczego się rozstawać?

Tak, samochód z Masterlease możesz wykupić po zakończeniu umowy. Nie musisz zwracać samochodu po zakończeniu umowy. Formalności dokonasz drogą elektroniczną.

Przypomnimy Ci o zakończeniu umowy

 • Zawiadomienie o zbliżającym się terminie zakończenia umowy wysyłamy do naszych Klientów pocztą.
 • Zawiadomienie wysyłamy najpóźniej na miesiąc przed upływem terminu na jaki została zawarta umowa.

Jak skorzystać z opcji wykupu samochodu?

1. Prześlij nam wypełnioną i podpisaną deklarację wykupu przedmiotu umowy (dokument w formacie PDF) podając aktualny przebieg samochodu.

Deklarację możesz przesłać w wybranej formie:

 • zeskanowany dokument na adres e-mail: wykup@masterlease.pl, lub
 • oryginał na adres Masterlease: ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk

2. Upewnij się, że spłacone są wszystkie zobowiązania wynikające z umowy.

3. Zapłać kwotę wykupu na rachunek wskazany w zawiadomieniu o zakończeniu umowy. W tytule zapłaty podaj nr umowynr rejestracyjny pojazdu, za który płacisz.

Jeżeli konto do wpłaty nie zostało podane w zawiadomieniu:

 • Kwotę wykupu wpłać na rachunek, na który regulujesz opłaty leasingowe.
 • Potwierdzenie zapłaty wyślij nam na adres: wykup@masterlease.pl.
 • W tytule zapłaty podaj nr umowy i nr rejestracyjny pojazdu, za który płacisz.

Kiedy wystawimy fakturę sprzedaży?

Fakturę wystawiamy niezwłocznie po wpływie na nasze konto kwoty wykupu, jednakże:

 • nie wcześniej niż jeden dzień po wygaśnięciu umowy, 
 • pod warunkiem, że wszystkie wymienione powyżej warunki zostaną spełnione. 

Jak dostarczymy Ci fakturę sprzedaży?

 • Komplet dokumentów dotyczących sprzedaży przedmiotu (faktura VAT, karta pojazdu) prześlemy do Ciebie listem poleconym.
 • Jeżeli otrzymaliśmy Twój adres e-mail, fakturę prześlemy również drogą elektroniczną.