Group 468

Wykup samochodu

po zakończeniu umowy


Możesz nadal jeździć samochodem!

Dobrze znasz swój samochód, przejechaliście razem tysiące kilometrów. Dlaczego się rozstawać?

Tak, samochód z Masterlease możesz wykupić po zakończeniu umowy. Nie musisz zwracać samochodu po zakończeniu umowy. Formalności dokonasz drogą elektroniczną.

Przypomnimy Ci o zakończeniu umowy

  • Zawiadomienie o zbliżającym się terminie zakończenia umowy wysyłamy do naszych Klientów pocztą.
  • Zawiadomienie wysyłamy najpóźniej na miesiąc przed upływem terminu na jaki została zawarta umowa.

Co zrobić, aby skorzystać z opcji wykupu samochodu

1. Prześlij nam wypełniony i podpisany wniosek o wykup przedmiotu

Wniosek możesz przesłać w wybranej formie:

  • zeskanowany dokument na adres e-mail: wykup@masterlease.pl, lub
  • oryginał na adres Masterlease: ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk

2. Upewnij się, że spłacone są wszystkie zobowiązania wynikające z umowy.

3. Zapłać kwotę wykupu: na rachunek wskazany w zawiadomieniu o zakończeniu umowy,

Jeżeli kwota wykupu nie została podana w zawiadomieniu, przypomnimy Ci ją w odpowiedzi na złożony wniosek o wykup pojazdu. Podamy też numer rachunku, na który należy ją wpłacić.

Kiedy wystawimy fakturę sprzedaży?

Fakturę wystawiamy niezwłocznie po wpływie na nasze konto kwoty wykupu, jednakże:

  • nie wcześniej niż jeden dzień po wygaśnięciu umowy, 
  • pod warunkiem, że wszystkie wymienione powyżej warunki zostaną spełnione. 

Jak dostarczymy fakturę sprzedaży do Ciebie?

  • Komplet dokumentów dotyczących sprzedaży przedmiotu (faktura VAT, karta pojazdu) prześlemy do Ciebie listem poleconym.
  • Jeżeli otrzymaliśmy Twój adres e-mail, fakturę prześlemy również drogą elektroniczną.