Ubezpieczenia

Informacje, dokumenty, instrukcje postępowania.

Ubezpieczenia - Informacje, dokumenty, instrukcje postępowania.

PKO Agencja Ubezpieczeniowa

Wyłącznym agentem ubezpieczeniowym floty Masterlease jest PKO Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z.o.o.

PKO Agencja Ubezpieczeniowa (podobnie jak Spółki Grupy Masterlease) działa w ramach bezpiecznej instytucji finansowej – Grupy PKO Banku Polskiego.

Za pośrednictwem Agencji ubezpieczonych jest ponad 18 tysięcy pojazdów, a łączna ilość wystawionych polis przekracza 46 tysięcy (stan na czerwiec 2021).

Dzięki tej współpracy, zyskujesz bezpieczeństwo i wysokie standardy obsługi.

Przypominamy, że zawarcie polisy za pośrednictwem innej agencji ubezpieczeniowej (również BIK Serwis), wiąże się z opłatą administracyjną w wysokości 200 zł netto.

Informacja o PKO Agencie Ubezpieczeniowym

Informacje i dokumenty

Instrukcje postępowania w razie wypadku:

Zgłoszenie szkody musi nastąpić przez Centrum Techniczne Grupy Masterlease.
Prosimy nie zgłaszać szkód bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Wypełnij druki zgłoszeniowe i niezwłocznie prześlij do Centrum Technicznego Grupy Masterlease pocztą elektroniczną (e-mail) w postaci zeskanowanej na adres: szkody@masterlease.pl

Oświadczenie sprawcy wypadku

PZU -druk zgłoszenia szkody

Warta -druk zgłoszenia szkody

Compensa -druk zgłoszenia szkody

Hestia – druk zgłoszenia szkody

Informacje związane z obsługą ubezpieczeń:

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją pakietu ubezpieczeń, przygotowaną przez Grupę Masterlease we współpracy z wiodącymi ubezpieczycielami.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Zapraszamy do pobrania dokumentów (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeń:

Warunki ubezpieczenia dla polis zawartych przez poprzednich ubezpieczycieli GAP (w szczególności dotyczą umów ubezpieczenia zawartych do 30 czerwca 2020).

GAP (AWP / ACASTA) – warunki ubezpieczenia