Ważna informacja dla Klientów Spółki Masterlease Sp. z o.o.

Ważna informacja dla Klientów, którzy zawarli umowy z Masterlease Sp. z o.o. Z powodu przeniesienia własności samochodów, do końca maja nastąpi wymiana dowodów rejestracyjnych i aneksowanie polis. Od 1 czerwca będą aktywne nowe karty paliwowe. Ulegnie zmianie także numer rachunku bankowego do wpłat.