Wyjazd za granicę

Informacje w przypadku wyjazdu samochodem poza granice Polski

Informacje w przypadku wyjazdu samochodem poza granice Polski

Zasady wyjazdów za granicę Polski

Dowiedz się, jakie są zasady wyjazdu poza granice Polski samochodem, którego właścicielem jest jedna ze spółek Grupy Masterlease.

Aby wyjechać za granicę upewnij się, że:

1. Posiadasz upoważnienie na wyjazdy zagraniczne wystawione przez Grupę Masterlease.

 • Jeżeli jeszcze go nie posiadasz – skontaktuj się z nami zgodnie ze wskazówkami podanymi poniżej.

2. Posiadasz odpowiednie ubezpieczenie.

 • Takie, które będzie działać w krajach, do których się wybierasz (może to być np. Zielona Karta).

3. Czy potrzebne jest doubezpieczenie?

 • Wyjazd poza granice Polski osoby, która nie jest stroną umowy ze Spółką z Grupą Masterlease, może wiązać się z potrzebą doubezpieczenia samochodu.
 • Prosimy o kontakt z Działem Administracji Umów w celu ustalenia szczegółów.

4. Masz aktualny przegląd techniczny i dowód rejestracyjny

 • Przed podróżą zagraniczną upewnij się, że w samochodzie wykonane są wszystkie wymagane przeglądy i naprawy.
 • Zabierz ze sobą dowód rejestracyjny z uzupełnionymi wpisami dotyczącymi przeglądów.

Jak otrzymać upoważnienie i ubezpieczenie na wyjazd za granicę?

Aby wyjechać za granicę, wykonaj poniższe kroki.

1. Jeżeli jeszcze nie posiadasz upoważnienia na wyjazd za granicę: poinformuj nas o planowanym wyjeździe z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych.

2. Wyślij e-mail na: wyjazdyoc@masterlease.pl, który zawiera informacje:

 • nr rejestracyjny samochodu,
 • kraje, przez które będziesz przejeżdżać.

Przygotujemy dla Ciebie i dostarczymy pocztą elektroniczną (e-mail):

 • Upoważnienie do wyjazdu poza granice Polski, które jest wydawane na czas trwania umowy na dany samochód.

3. Jeżeli już posiadasz upoważnienie na wyjazdy zagraniczne, o kolejnych wyjazdach nie musisz nas informować.

Wyjątek: sytuacja, gdy wybierasz się do krajów, w których obowiązuje tzw. Zielona Karta lub jest konieczność doubezpieczenia samochodu.

4. Jeżeli planujesz wyjazd do krajów, w których posiadanie tzw. Zielonej Karty jest obowiązkowe lub jest konieczność doubezpieczenia samochodu – wyślij nam wiadomość (na adres wyjazdyoc@masterlease.pl), która zawiera informacje:

 • nr rejestracyjny samochodu,
 • kraje, przez które będziesz przejeżdżać.

Często zadawane pytania

 • Upoważnienie wystawiamy na czas trwania umowy na dany samochód. Dzięki temu będzie ono ważne na kolejne wyjazdy zagraniczne.
 • Jeżeli jeszcze nie posiadasz upoważnienia – prosimy o kontakt z odpowiednim wyprzedzeniem – tak, jak opisaliśmy to poniżej.

 • Prosimy o powiadomienie z wyprzedzeniem, aby wystawione przez nas pismo dotarło do Ciebie na czas.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia musimy wykonać kilka czynności (np. uzyskać Zieloną Kartę). To może potrwać i dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt.
 • Może się zdarzyć, że przyślemy Ci dokumenty znacznie szybciej, niż ww. 7 dni roboczych.

 • Zwykle jest to dokument PDF wysyłany na adres e-mail Klienta.
 • W szczególnych przypadkach (np. wyjazd poza wschodnią granicę Polski, do krajów poza UE) – wysyłamy oryginał upoważnienia pocztą. Uwaga! W tej sytuacji najczęściej zachodzi także potrzeba tzw. doubezpieczenia samochodu.

Upoważnienie może otrzymać:

 • osoba będąca stroną umowy,
 • użytkownik wskazany przez stronę umowy.

Wyposażenie samochodu w poszczególnych krajach regulowane jest przepisami danego kraju (np. kamizelki odblaskowe określonego koloru, łańcuchy na koła / specjalny typ opon w sezonie zimowym).

Obowiązek odpowiedniego wyposażenia pojazdu w przypadku wyjazdów poza granice Polski spoczywa na osobie wyjeżdżającej samochodem.

Na naszym firmowym blogu zebraliśmy obowiązkowe elementy wyposażenia w Polsce i krajach Europy.

Wyjazdy do Rosji, Białorusi i Ukrainy

W związku z wojną na terenie Ukrainy, Prime Car Management S.A. cofa wszystkie oświadczenia w przedmiocie upoważnienia użytkowników pojazdów do wyjazdu poza granice Polski, w zakresie wyjazdów do:

 • Rosji,
 • Ukrainy,
 • Białorusi.

Oświadczenia w  zakresie wyjazdów do pozostałych państw pozostają w mocy

Informujemy, że naruszenie zakazu wjazdu do Rosji, Ukrainy i Białorusi stanowić będzie rażące naruszenie warunków umowy i rodzić Państwa  odpowiedzialność wobec Prime Car Management S.A. za nienależyte wykonywanie łączącej strony umowy w powyższym zakresie.