Wyjazd za granicę

Informacje w przypadku wyjazdu samochodem poza granice Polski

Informacje w przypadku wyjazdu samochodem poza granice Polski

Ważny komunikat

W związku z wojną na terenie Ukrainy, Prime Car Management S.A. cofa wszystkie oświadczenia w przedmiocie upoważnienia użytkowników pojazdów do wyjazdu poza granice Polski, w zakresie wyjazdów do:

 • Rosji,
 • Ukrainy,
 • Białorusi.

Oświadczenia w  zakresie wyjazdów do pozostałych państw pozostają w mocy

Informujemy, że naruszenie zakazu wjazdu do Rosji, Ukrainy i Białorusi stanowić będzie rażące naruszenie warunków umowy i rodzić Państwa  odpowiedzialność wobec Prime Car Management S.A. za nienależyte wykonywanie łączącej strony umowy w powyższym zakresie.


Zasady wyjazdów za granicę Polski

Dowiedz się, jakie są zasady wyjazdu poza granice Polski samochodem, którego właścicielem jest jedna ze spółek Grupy Masterlease.

Aby wyjechać za granicę:

 1. Upewnij się, że posiadasz upoważnienie na wyjazdy zagraniczne wystawione przez Grupę Masterlease. Jeżeli jeszcze go nie posiadasz – skontaktuj się z nami zgodnie ze wskazówkami podanymi poniżej.
 2. Sprawdź, czy posiadasz odpowiednie ubezpieczenie. Takie, które będzie działać w krajach, do których się wybierasz (może to być np. Zielona Karta).
 3. Sprawdź, czy potrzebne jest doubezpieczenie! Wyjazd poza granice Polski osoby, która nie jest stroną umowy, może wiązać się z potrzebą doubezpieczenia samochodu. Prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta (link do strony kontaktowej) w celu ustalenia szczegółów.
 4. Przed podróżą zagraniczną upewnij się, że w samochodzie wykonane są wszystkie wymagane przeglądy i naprawy.

Jak otrzymać upoważnienie i ubezpieczenie na wyjazd za granicę?

Aby wyjechać za granicę, wykonaj poniższe kroki.

1. Jeżeli jeszcze nie posiadasz upoważnienia na wyjazd za granicę: poinformuj nas o planowanym wyjeździe z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych.

2. Wyślij e-mail na: wyjazdyoc@masterlease.pl, który zawiera informacje:

 • nr rejestracyjny samochodu,
 • kraje, przez które będziesz przejeżdżać.

Przygotujemy dla Ciebie i dostarczymy pocztą elektroniczną (e-mail):

 • Upoważnienie do wyjazdu poza granice Polski, które jest wydawane na czas trwania umowy na dany samochód.

3. Jeżeli już posiadasz upoważnienie na wyjazdy zagraniczne, o kolejnych wyjazdach nie musisz nas informować.

Wyjątek: sytuacja, gdy wybierasz się do krajów, w których obowiązuje tzw. Zielona Karta lub jest konieczność doubezpieczenia samochodu.

4. Jeżeli planujesz wyjazd do krajów, w których posiadanie tzw. Zielonej Karty jest obowiązkowe lub jest konieczność doubezpieczenia samochodu – wyślij nam wiadomość (na adres wyjazdyoc@masterlease.pl), która zawiera informacje:

 • nr rejestracyjny samochodu,
 • kraje, przez które będziesz przejeżdżać.

Często zadawane pytania

 • Upoważnienie wystawiamy na czas trwania umowy na dany samochód. Dzięki temu będzie ono ważne na kolejne wyjazdy zagraniczne.
 • Jeżeli jeszcze nie posiadasz upoważnienia – prosimy o kontakt z odpowiednim wyprzedzeniem – tak, jak opisaliśmy to poniżej.

 • Prosimy o powiadomienie z wyprzedzeniem, aby wystawione przez nas pismo dotarło do Ciebie na czas.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia musimy wykonać kilka czynności (np. uzyskać Zieloną Kartę). To może potrwać i dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt.
 • Może się zdarzyć, że przyślemy Ci dokumenty znacznie szybciej, niż ww. 7 dni roboczych.

 • Zwykle jest to dokument PDF wysyłany na adres e-mail Klienta.
 • W szczególnych przypadkach (np. wyjazd poza wschodnią granicę Polski, do krajów poza UE) – wysyłamy oryginał upoważnienia pocztą. Uwaga! W tej sytuacji najczęściej zachodzi także potrzeba tzw. doubezpieczenia samochodu.

Upoważnienie może otrzymać:

 • osoba będąca stroną umowy,
 • użytkownik wskazany przez stronę umowy.

Wyposażenie samochodu w poszczególnych krajach regulowane jest przepisami danego kraju (np. kamizelki odblaskowe określonego koloru, łańcuchy na koła / specjalny typ opon w sezonie zimowym).

Obowiązek odpowiedniego wyposażenia pojazdu w przypadku wyjazdów poza granice Polski spoczywa na osobie wyjeżdżającej samochodem.

Na naszym firmowym blogu zebraliśmy obowiązkowe elementy wyposażenia w Polsce i krajach Europy.