Samochód zastępczy

Cennik samochodu zastępczego w umowach wynajmu długoterminowego

Sygnatura Masterlease

Przedłużenie użytkowania

W odniesieniu do stosownych zapisów w ramach zawartych umów istnieje możliwość przedłużenia możliwości korzystania z użyczonego pojazdu ponad ustalony limit.

Grupa Masterlease może umożliwić dalsze korzystanie z samochodu zastępczego w zamian za ustalone odrębnie wynagrodzenie (zgodne z obowiązującym cennikiem).

Klasa samochoduCena (netto / doba)Limit dzienny
Opel Corsa, Ford Fiesta, Skoda Fabia110 zł150 km
Opel Astra, Ford Focus, Skoda Octavia135 zł150 km
Opel Insignia, Ford Mondeo, Volkswagen Passat200 zł150 km
Tabela 1. Cennik przedłużenia wynajmu samochodu zastępczego – przedłużenie użytkowania.

Opóźnienie zwrotu

Za każdy dzień opóźnienia w zwrocie pojazdu zastępczego (w stosunku do określonego w umowie limitu) są Państwo zobowiązani zapłacić Grupie Masterlease karę umowną w kwocie określonej w aktualnie obowiązującym (na dzień zapłaty kary) cenniku.

Klasa samochoduCena (netto / doba)Limit dzienny
Opel Corsa, Ford Fiesta, Skoda Fabia110 zł150 km
Opel Astra, Ford Focus, Skoda Octavia135 zł150 km
Opel Insignia, Ford Mondeo, Volkswagen Passat200 zł150 km
Tabela 2. Cennik przedłużenia wynajmu samochodu zastępczego – opóźnienie zwrotu.