Reklamacje

head

Jak zgłosić reklamację w Masterlease?

Przez oznaczenie „Masterlease” rozumie się jedną ze spółek Grupy Masterlease.

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Prosimy o kontakt pod numerem tel. 58 340 44 00 wewn. 8, od poniedziałku do piątku, godz. 8-18, sobota 9-15.

Prosimy o przesłanie reklamacji pocztą:

Prosimy o złożenie reklamacji podczas wizyty:

Prosimy o złożenie reklamacji podczas wizyty Klienta:

Regionalne Biura Handlowe przyjmujące reklamacje

Poniżej znajdziesz listę Regionalnych Biur Handlowych, w których Twój wniosek / reklamacja może być zgłoszona podczas wizyty osobistej (poniedziałek – piątek, godz. 10-16).

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Jakie są terminy na rozpatrzenie reklamacji?

Dokładamy starań, aby reklamacje były rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie. Ustawowy termin odpowiedzi na reklamację jest następujący:

Jeżeli masz zawartą umowę leasingu

 • Odpowiedź na reklamację otrzymasz do 30 dni od daty wpływu zgłoszenia.
 • W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy niemożliwe jest rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi do 30 dni – termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 60 dni. Powiadomimy Cię o takiej sytuacji.

Jeśli masz zawartą umowę najmu (np. wynajem długoterminowy)

 • Odpowiedź na reklamację otrzymasz do  30 dni od daty wpływu zgłoszenia.
 • Wyjątek stanowi umowa najmu zawarta z konsumentem – w takim przypadku udzielimy odpowiedzi do 14 dni. Konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca umowę najmu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Jak odwołać się od rozpatrzonej reklamacji?

Pamiętaj, że jeśli nie zgadzasz się z naszym stanowiskiem, możesz odwołać się od odpowiedzi na reklamację, abyśmy ponownie rozpatrzyli Twoją sprawę.

Klient indywidualny

Odwołanie od stanowiska Spółki z Grupy Masterlease możesz złożyć rejestrując je za pomocą formularza kontaktowego.

Gdzie jeszcze można zgłosić swój problem?
Reklamację możesz zgłosić także w organach działających poza Masterlease.

 1. Wniosek do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy
  Rzecznik Finansowy działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Informacji na temat jego działalności szukaj na stronie rf.gov.pl.
 2. Skierowanie sprawy do Sądu powszechnego
  Możesz wystąpić przeciwko Spółce z Grupy Masterlease z powództwem do właściwego Sądu Rejonowego lub Okręgowego (dla spraw o wartości przedmiotu sporu przewyższającej 75 tys. zł) według:
  a. właściwości ogólnej siedziby pozwanego,
  b. właściwego dla miejsca wykonania umowy.

Klient korporacyjny

 1. Odwołanie od stanowiska Spółki z Grupy Masterlease możesz złożyć rejestrując je za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Możesz wystąpić przeciwko Spółce z Grupy Masterlease z powództwem do właściwego Sądu Rejonowego lub Okręgowego (dla spraw o wartości przedmiotu sporu przewyższającej 75 tys. zł) według:
  a. właściwości ogólnej siedziby pozwanego,
  b. właściwego dla miejsca wykonania umowy.

Twój głos jest dla nas ważny

Masz uwagi dotyczące procesu reklamacji?
Podziel się z nami swoim pomysłem, podpowiedz nam wygodne dla siebie rozwiązania.

Napisz na opinie@masterlease.pl