Masterlease po raz kolejny z tytułem Firma Przyjazna Klientowi

Logo programu Firma Przyjazna Klientowi

Pozytywne opinie 1000 Klientów Masterlease, już drugi rok z rzędu zapewniły nam certyfikat „Firmy przyjaznej Klientowi”.

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że 93% naszych Klientów jest zadowolonych ze świadczonych im usług.

Dziękujemy!

badanie 1

W badaniu pod uwagę wzięto sześć kryteriów:

Gotowość do rekomendacji – 93%

 • Zdecydowana większość Klientów gotowa jest polecać nasze usługi.
 • Co drugi Klient Masterlease należy do grupy promotorów, czyli lojalnych Klientów gotowych aktywnie polecać naszą firmę.
 • Jako nasze najsilniejsze strony wskazano: pomocną i bezproblemową obsługę, szybkość załatwienia sprawy i łatwość nawiązania kontaktu z opiekunem.

Podejście do klientów – 88%

 • Najwyżej oceniono nas pod względem uczciwości i dotrzymywania obietnic.
 • Wielu Klientów docenia nas również za zaspokajanie ich potrzeb oraz jasność naszych komunikatów.

Ogólne zadowolenie – 93%

 • Otrzymaliśmy wysoki wskaźnik zadowolenia naszych Klientów.
 • Ponad 46% respondentów dało nam najwyższą możliwą ocenę.

Customer Effort Score – 84%

 • Znaczna większość naszych Klientów uważa, że robimy wszystko, by ich wysiłek włożony w rozwiązywanie problemów był jak najmniejszy.
 • Customer Effort Score (CES) to jeden ze wskaźników, który używany jest do określania zadowolenia Klientów. Najczęściej służy do tego jedno konkretne pytanie – ile wysiłku musiał włożyć klient w odnalezienie rozwiązania problemu, z którym się borykał. Zapytania mogą odnosić się do produktów, usług, a także do procesu zakupowego.

Jakość obsługi – 93%

 • W obszarze obsługi Klienta szczególnie doceniono uprzejmość oraz kompetencje naszych pracowników.

Proces zakupowy – 95%

 • Nasi Klienci są zadowoleni zarówno z obsługi przed i po zakupach, jak i całego procesu zakupowego.
Fotografia: Jarosław Brzuzy

– Wysoki poziom satysfakcji klientów i stabilność wyników w każdym z sześciu indeksów cząstkowych badania Firma Przyjazna Klientowi jest dla nas potężną dawką motywacji i paliwem do dalszego rozwoju. – Jarosław Brzuzy, wiceprezes Grupy Masterlease.