Przeglądy i naprawy

Zgłoś samochód do przeglądu lub naprawy

Przeglądy i naprawy

Konsultanci Centrum Technicznego są do Twojej dyspozycji

Jeżeli pojazd objęty jest aktywną umową z opcją serwisu samochodów zadzwoń do Centrum Technicznego Masterlease. Udzielimy niezbędnej pomocy, informacji i wskazówek „od ręki”.

 • Tel. 58 340 44 00, wewn. 2
 • Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godz. 8-20, w soboty, w godz. 9-14

W razie nagłej sytuacji na drodze lub wypadku postępuj wg instrukcji na tej stronie.

Terminy przeglądów i zgłaszanie usterek

Chcielibyśmy, aby używany przez Ciebie samochód działał bezawaryjnie i zachował gwarancję producenta. Dlatego prosimy pamiętać, że ważnym obowiązkiem Użytkownika jest:

 • przestrzeganie terminów przeglądów według harmonogramu producenta oraz 
 • zgłaszanie nieprawidłowości działania pojazdu do Centrum Technicznego.

Wpisy do książki serwisowej / ewidencji

 • Ważne! Po wykonanej obsłudze przeglądowej dopilnuj uzyskania odpowiedniego wpisu w książce serwisowej lub elektronicznej ewidencji przeglądów.
 • Centrum Techniczne dodatkowo zbiera historię serwisową pojazdu, jednak nie zastępuje ona ww. wpisów.

Podpisanie zlecenia i faktura

 • W warsztacie zostaniesz poproszony o podpisanie zlecenia, lecz faktura powinna być wystawiona na właściciela, który widnieje w dowodzie rejestracyjnym.

Akceptacja zakresu i kosztów

 • Koszty usług serwisowych są autoryzowane przez Centrum Techniczne
 • W przypadku rozszerzenia zakresu naprawy prosimy o kontakt z Centrum Technicznym

Zastrzeżenia po odbiorze auta z serwisu prosimy zgłaszać niezwłocznie do serwisu i jednocześnie do Centrum Technicznego.

Często zadawane pytania

 • Pamiętaj proszę, że zgłaszanie i wykonywanie przeglądów jest obowiązkiem użytkownika. Prosimy o współdziałanie w tym zakresie.
 • Częstotliwość wykonywania przeglądów zależy od harmonogramu producenta, przebiegu i czasu. Zapoznaj się z instrukcją obsługi pojazdu.
 • Centrum Techniczne może wysyłać SMS z informacją o konieczności wykonania i terminu ważności badania technicznego (dopuszczenie do ruchu przez Stację Kontroli Pojazdów). Dzieje się tak, gdy pozostawisz nam swój numer telefonu (podczas kontaktu z Centrum Technicznym).

Konsultant Centrum Technicznego w pierwszej kolejności szuka warsztatu współpracującego z Grupą Masterlease i położonego najbliżej miejsca awarii.

 • Jeżeli chcesz wskazać (jako preferowany) warsztat, który nie współpracuje z Masterlease: skontaktuj się z Centrum Technicznym, aby sprawdzić, czy będzie to możliwe.
 • Obsługa serwisowa odbywa się w warsztatach współpracujących z Centrum Technicznym i ustalonych wspólnie z Użytkownikiem samochodu.

Prosimy o kontakt telefoniczny z Centrum Technicznym, aby Konsultanci mogli zareagować możliwie jak najszybciej.

 • Centrum Techniczne, po otrzymaniu zgłoszeniu Użytkownika, wysyła do ustalonego warsztatu zlecenie z zakresem zgłoszenia i wskazaniem danych do faktury.
 • Użytkownik w warsztacie podpisuje zlecenie serwisowe (w imieniu Masterlease) i może otrzymać jego kopię z pozostałą dokumentacją naprawy.
 • Z uwagi na współpracę z różnymi sieciami warsztatów, procedury i dokumenty mogą się od siebie różnić. Dlatego prosimy, aby do przyjęcia do warsztatu przygotować:
  – dowód rejestracyjny (kod QR),
  – książkę serwisową,
  – dokumentację instalacji LPG (jeżeli dotyczy).

W przypadku potrzeby obsługi / organizacji usługi, której nie obejmuje zakres zawartej umowy, Użytkownik ponosi jej koszty we własnym zakresie lub na podstawie refaktury.

 • Po dokonaniu naprawy warsztat może poprosić Cię o potwierdzenie podpisem odbioru pojazdu. Zwykle odbywa się to na zleceniu serwisowym (niektóre warsztaty mogą mieć dedykowany dokument do tego celu).
 • Sprawdź stan pojazdu.
 • Uzyskaj obowiązkowy wpis do książki serwisowej pojazdu lub potwierdzenie obsługi w elektronicznej książce serwisowej. Nie wszystkie operacje serwisu są ewidencjonowane w książce serwisowej (głównym potwierdzeniem jest faktura za usługę).

 • Należy powiadomić Centrum Techniczne.
 • Konsultanci udzielą niezbędnych informacji w zależności od zaistniałych okoliczności, posiadanej polisy i warunków umowy.
 • Faktury za usługi serwisowe wykonane poza granicami Polski muszą być uregulowane przez Ciebie.
 • Złóż wniosek o zwrot kosztów po powrocie do kraju. Wniosek należy przesłać e-mailem, wyślij go nas adres serwis@masterlease.pl.
 • Uzasadnione i zaakceptowane przez Centrum Techniczne koszty zostaną zwrócone do wysokości wydatków, jakie związane byłyby z dokonaniem naprawy w Polsce.

Warunki otrzymania zwrotu kosztów

 • Zgłoszenie naprawy w momencie jej zaistnienia do Centrum Technicznego.
 • Przesłanie wniosku e-mailem na serwis@masterlease.pl wraz z fakturą źródłową.
 • W niektórych wypadkach może być konieczne przedstawienia tłumaczenia faktury na język polski.

Po ustaleniu wysokości zwrotu przez Centrum Techniczne, zwrot realizowany jest przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Klienta na dane właściciela.

Tak, istnieje taka możliwość. W tej sprawie prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta.