Group 468

Przedterminowe zakończenie umowy

Wybierz i wypełnij wniosek


Terminy realizacji

Uprzejmie informujemy, że wnioski rozpatrujemy według kolejności ich zgłoszenia. Obecnie czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi do 30 dni.

Umożliwiamy dwa warianty przedterminowego zakończenia umowy

Wcześniejsze zakończenie umowy (czyli przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta) realizujemy na wniosek Klienta.

1. Z wykupem przedmiotu umowy:

Wypełnij Wniosek o przedterminowe zakończenie umowy leasingu (wcześniejszy wykup)

2. Ze zwrotem przedmiotu umowy:

Wypełnij Wniosek o przedterminowe zakończenie umowy leasingu (zwrot przedmiotu umowy)