Polityka prywatności i cookies

Preambuła

 

Zważywszy na to, iż:

1. Ochrona prywatności klientów i użytkowników serwisów internetowych Grupy Masterlease ma bardzo duże znaczenie.

2. Spółki Grupy Masterlease ograniczają wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach serwisów internetowych do poziomu, który jest niezbędny, aby świadczyć klientom oraz użytkownikom usługi na najwyższym poziomie

Spółka postanawia przyjąć niniejszą Procedurę.

§ 1
Cel i zastosowanie procedury

 

1. Polityka ochrony prywatności oraz polityka cookies Grupy Masterlease ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których spółka Grupy Masterlease jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzane są dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł.

2. Polityka ta ma na celu podkreślenia szczególnego znaczenia jakie Grupa Masterlease przypisuje ochronie prywatności użytkownikom stron internetowych oraz udzielenia ogólnej informacji dotyczącej przetwarzanych danych osobowych oraz wykorzystywaniu plików cookies.

3. Niniejszy dokument informuje, jakie dane gromadzą spółki Grupy Masterlease oraz jakie stosują zasady ich przetwarzania.

§ 2
Słownik terminów

 

1. Administrator – spółka Grupy Masterlease. Informacje o spółkach z Grupy Masterlease dostępne są pod linkiem masterlease.pl/grupa.

2. Dane osobowe – wszelkiego rodzaju informacje powiązane z użytkownikiem stron internetowych i identyfikujące go osobiście, samodzielnie lub w połączeniu z innymi udostępnianymi informacjami np. adres poczty elektronicznej.

3. Grupa Masterlease – Grupa kapitałowa, w której jednostką dominującą jest Prime Car Management S.A..

4. Przetwarzanie – wszelkiego rodzaju czynności i operacje wykonywane na danych osobowych użytkowników stron internetowych np. analizowanie na potrzeby świadczenia usługi leasingu pojazdów.

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. Serwisy – strony internetowe Grupy Masterlease:
a) mastrelease.pl,
b) primecar.pl,
c) master1.pl,
d) masterbenefit.pl,
e) masterrent24.pl.

7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca strony internetowe Grupy Masterlease.

§ 3
Cel przetwarzania danych

 

1. Grupa Masterlease przetwarza dane osobowe w szczególności w następujących celach:

a) przedstawienie oferty finansowania najmu lub leasingu pojazdu,

b) przygotowania optymalnych warunków umowy sprzedaży, najmu lub leasingu pojazdu,

c) realizacji zawartej umowy sprzedaży, leasingu lub najmu,

d) zapobieganiu oszustwom, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,

e) zapewnieniu bezpieczeństwa usług świadczonych przez Grupę Masterlease,

f) zapewnienia zgodności z przepisami, regulacjami oraz wytycznymi dla danego sektora,

g) doskonalenia produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. (których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl),

h) przesyłania spersonalizowanego marketingu,

i) dopasowania zawartość strony do zainteresowań użytkowników oraz optymalizacji nawigacji serwisu, aby wyszukiwanie treści było wygodne i intuicyjne,

j) zarządzania interakcjami dla potrzeb nawiązania, utrzymania lub pogłębienia relacji z Klientami/potencjalnymi klientami lub osobami użytkującymi pojazdy.

§ 4
Gromadzenie danych przez Grupę Masterlease

 

1. Grupa Masterlease, poprzez działania swoich spółek, zarządza danymi, gromadzi informacje, które są dobrowolnie dostarczane przez użytkowników serwisów poprzez ich aktywność na stronach internetowych.

2. Gromadzone są tzw. logi serwera www, czyli zapisy dotyczące niektórych parametrów użytkowników zyskujących dostęp do serwisu.

3. Logi zawierają w szczególności takie dane jak adres IP urządzenia, czas zdarzenia, dane o pobieranym zasobie, referer, user agent, cookie.

4. Grupa Masterlease ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach stron internetowych do minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

5. Grupa Masterlease nie zbiera danych dotyczących przekonań politycznych lub religijnych, danych na temat zdrowia, czy pochodzenia etnicznego.

6. Grupa Masterlease nie zbiera ani nie weryfikuje informacji o wieku użytkowników stron internetowych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie są uprawnione bez posiadania stosownych zgód uzyskanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa dokonywać zamówień lub subskrybować poprzez strony internetowe Grupy Masterlease.

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 5
Odwołania do innych stron internetowych

 

1. Na stronach internetowych Grupy Masterlease znajdują się łącza do innych stron internetowych i serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty trzecie i tym samym znajdują się poza kontrolą Grupy Masterlease. Grupa Masterlease nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.

2. W nawiązaniu do ustępu 1 powyżej Grupa Masterlease prosi użytkowników o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich, szczególnie jeśli gromadzą one dane osobowe.

§ 6
Formularze kontaktowe i zewnętrzne agencje reklamowe

 

1. Grupa Masterlease zapewnia możliwość skontaktowania się z użytkownikiem przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w szczególności: imię, adres e-mail, telefon kontaktowy. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2. Grupa Masterlease umożliwia użytkownikom utworzenie konta, w tym celu wymaga podania przez użytkownika danych identyfikujących, w tym danych kontaktowych (tj. w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail), ich niepodanie skutkuje brakiem założenia konta. Utworzone konto może być również wykorzystywane do realizacji umowy oraz do wzajemnych kontaktów. Podanie przez użytkownika większego zakresu danych osobowych niż niezbędne do utworzenia i obsługi konta jest dobrowolne.

3. Grupa Masterlease umożliwia użytkownikom dokonywanie transakcji związanej z finansowaniem pojazdu poprzez elektroniczny system transakcyjny. Obsługa tego systemu wiąże się z obowiązkiem podania przez użytkownika określonych danych osobowych w szczególności dane identyfikacyjne (imię, nazwisko) i kontaktowe adres e-mail, telefon) w celu realizacji usługi zawarcia i wykonania umowy.

4. Podczas oglądania witryn na stronach internetowych, na których jest wyświetlana reklama Grupy Masterlease używane przez administratora narzędzia do marketingu w Internecie może przesłać na urządzenie użytkownika pliki cookie. Umożliwia to rozpoznanie urządzenia przy kolejnych odwiedzinach lub pomiar reakcji użytkownika na daną reklamę.

§ 7
Polityka plików cookies

 

1. Cookies (ciasteczka) to małe pliki zapisywane na urządzeniach użytkownika przez strony internetowe, które są przez niego odwiedzane. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo.

2. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

3. Informacje zawarte w plikach cookies zawierają dane o aktywności użytkownika w serwisie internetowym, z którego zostały wysłane.

4. Pliki cookies są zapisywane na nośniku pamięci urządzenia końcowego np. komputera, tabletu, telefonu komórkowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania strony do preferencji użytkownika.

5. Administrator może łączyć informacje zebrane na podstawie plików cookies z innymi posiadanymi przez siebie danymi osobowymi. Dzieje się to, o ile użytkownik wyrazi zgodę i nie wyłączy obsługi swoich plików cookies. Łączenie informacji ma na celu przygotowanie oferty produktów lub usług, które są dopasowane do oczekiwań klienta.

6. Zablokowanie przez użytkownika zapisywania plików cookies w przeglądarce urządzenia z którego korzysta lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej.

7. Jeżeli urządzenie mobilne użytkownika posiada system iOS, w celu korzystania z pełnej wersji serwisów internetowych Grupy Masterlease niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies.

8. W zależności od czasu na jaki instalowane są pliki cookies dzielimy je na:

a) cookies sesyjne, tymczasowe – niezapisywane na dysku, potrzebne by utrzymać kontekst sesji użytkownika; są one bardzo często wykorzystywane przez różne serwisy ze względu na specyfikę protokołu HTTP, którym transmitowane są strony www.

b) cookies stałe – czyli takie, które nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez serwis w przyszłości, wśród nich wyróżniamy:

 • cookies w obrębie danej domeny (first party) – serwis konfiguruje cookies tylko na własne potrzeby,
 • cookies w obrębie zewnętrznej domeny (third party) – serwis umieszcza cookies żeby mogły być wykorzystane w innych serwisach.

9. W zależności od celu w jakim Grupa Masterlease wykorzystuje pliki cookies, można je podzielić na cookie podstawowe i marketingowe:

a) cookie podstawowe – instalowane są jeśli użytkownik wyraził zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu telekomunikacyjnym. W ramach cookies podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne:

 • cookies techniczne – są niezbędne, aby strona www mogła prawidłowo działać i wykorzystywane są przez Grupę Masterlease w szczególności aby:
  – zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony– w zależności od wykorzystywanego urządzenia,
  – zapamiętać, czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie niektórych treści.
 • cookies analityczne – są niezbędne do rozliczeń z partnerami biznesowymi, pomiaru efektywności działań marketingowych oraz w celu ulepszania funkcjonowania strony internetowej. Są wykorzystywane są przez spółki Grupy Masterlease, żeby:
  – badać statystyki dotyczące ruchu na stronie masterlease.pl oraz na innych stronach Grupy Masterlease,
  – wykrywać różnego rodzaju nadużycia,
  – ograniczyć niektóre działania marketingowe m.in. aby ochronić użytkowników przed wielokrotnym wyświetlaniem tej samej reklamy,
  – mierzyć skuteczność akcji prowadzonych na rzecz spółek Grupy Masterlease, np. w sieci reklamowej Google, w programach partnerskich,
  – rozliczać się z partnerami biznesowymi za usługi reklamowe w oparciu o zarejestrowane akcje świadczone na życzenie użytkowników.

b) Cookies marketingowe – zapisywane są na urządzeniu tylko w przypadku, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę i nie wyłączy obsługi swoich plików cookies. Przy wykorzystaniu tych plików cookies stosownie do preferencji użytkowników w zakresie wyboru usług, na podstawie danych posiadanych przez Grupę Masterlease, w tym zachowania użytkowników na stronach internetowych Grupy Masterlease.

10. Grupa Masterlease profiluje reklamy wyświetlane zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na serwisach internetowych Grupy Masterlease.

11. Wchodząc na stronę internetową Masterlease można nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez Masterlease plików cookies w celach marketingowych. Wówczas jednak reklamy wyświetlane na stronie internetowej Masterlease nie będą dopasowywane do preferencji użytkownika.

12. Realizując działania analityczne w zakresie aktywność użytkowników w serwisie internetowym Grupa Masterlease, współpracuje z partnerami zewnętrznymi, lokalnymi lub zagranicznymi. Partnerzy świadczą na rzecz spółek Grupy Masterlease usługi polegające na monitoringu, tworzeniu statystyk i ich analizie. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych, w celu optymalizacji serwisu internetowego.

13. W serwisie Grupy Masterlease zamieszczony jest również niewielki plik obrazkowy umożliwiający przeprowadzanie w ramach Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. analiz dotyczących ruchu z opublikowanych kampanii, interakcji na stronie użytkowników, działań remarketingowych.

14. Grupa Mastaerlease może budować profil użytkownika na bazie danych zgromadzonych przez każdą ze stron w ramach własnych plików cookies, a także łącząc je z innymi informacjami posiadanymi na temat podmiotu danych, wyłącznie w kontekście osób, które wyraziły zgodę na stosowanie plików cookies w celach marketingowych.

15. Grupa Masterlease korzysta z cookies stosownie do dokonanych przez użytkownika ustawień oprogramowania przeglądarki, zainstalowanego w wykorzystywanym urządzeniu. Użytkownik może zweryfikować czy zezwolił na korzystanie z cookies czy też nie.

16. W wielu przeglądarkach obsługa cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik serwisu może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies. Wyłączenie obsługi „ciasteczek” może jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu.

17. Korzystanie z serwisu masterlease.pl z włączoną obsługą cookies w przeglądarce oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika. Korzystanie z serwisów internetowych Grupy Masterlease bez zmiany w przeglądarce ustawień dotyczących cookies oznacza potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i akceptację plików cookies.

18. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika.

19. Informacje o plikach cookies opublikowane przez producentów najpopularniejszych przeglądarek internetowych dostępne są pod następującymi adresami:
a) Ciasteczka w przeglądarce Internet Explorer,
b) Ciasteczka w przeglądarce Chrome,
c) Ciasteczka w przeglądarce Firefox,
d) Ciasteczka w przeglądarce Opera,
e) Ciasteczka w przeglądarce Safari,
f) Ciasteczka w przeglądarce Edge.

20. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Internetowych serwisach, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Internetowym serwisie.

§ 8
Udostępnienie danych

 

1. Spółka Grupy Masterlease, będąca Administratorem, może udostępnić dane osobowe innym spółkom Grupy Masterlease, w ramach podpisanych umów, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z tych samych usług w dowolnym miejscu.

2. Spółka Grupy Masterlease, będąca Administratorem, może udostępnić dane osobowe innym podmiotom tj.:

a) PKO Bankowi Polskiemu S.A. („Bank”) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki i Banku, wynikających z uprawnień stron do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub efektywnemu zarządzaniu ryzykiem w ramach grupy kapitałowej Banku, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi, W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, Bank stanie się ich niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. Zasady przetwarzania danych przez Bank oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronie internetowej Banku w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).

b) W przypadku wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies w celach marketingowych, podmiotom z Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski S.A. (aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl) w celach związanych z przygotowaniem oferty tych podmiotów lub obsługą prowadzonych kampanii marketingowych.

3. Grupa Masterlease może powierzać przetwarzanie danych innym podmiotom, w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. W celu realizacji transakcji Grupa Masterlease może udostępnić dane osobowe użytkowników dealerom, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, blacharsko lakiernicze, ubezpieczeniowe, logistyczne, marketingowe, które przetwarzają te dane w imieniu Grupy Masterlease w celu realizacji umowy, z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

5. Grupa Masterlease może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Administratora lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

6. Grupa Masterlease może, o ile jest to prawnie dopuszczalne, przekazywać dane osobowe użytkowników sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub kancelariom w przypadku, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywaniu lub obrony przed roszczeniami.

§ 9
Okres przechowywania danych

 

1. Grupa Masterlease przechowuje dane osobowe użytkowników stron internetowych przez okres niezbędny do realizacji celów do których dane zostały zebrane lub do których są przetwarzane lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych Grupy Masterlease.

2. Grupa Masterlease przechowuje dane osobowe w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10
Bezpieczeństwo

 

1. Grupa Masterlease wdrożyła racjonalne, adekwatne środki biznesowe, ekonomiczne, fizyczne, techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych przeciwko przypadkowemu lub nielegalnemu zniszczeniu lub przypadkowej utracie, zmianie, niedozwolonemu ujawnieniu lub uzyskaniu dostępu oraz wszelkim innym formom nielegalnego przetwarzania.

2. Grupa Masterlease wdrożyła stosowne polityki i procedury ochrony danych osobowych oraz infrastruktury informatycznej.

3. Grupa Masterlease zarządzają danymi osobowymi zgodnie z wewnętrznie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

4. Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
a) e-mailem pod adres iodo@masterlease.pl,
b) listownie pod adres: ul. Polanki 4, 80- 308 Gdańsk.

§ 11
Kontrola przez użytkownika stron internetowych

 

1. Grupa Masterlease zapewnia realizację praw osób, na zasadach opisanych w procedurze realizacji praw osób fizycznych oraz postępowania w przypadku naruszeń bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych dostępnej na stronie masterlease.pl.

2. Grupa Masterlease w szczególności zapewnia, że każdy użytkownik serwisu:
a) ma prawo zrezygnować z otrzymywanych od Grupy Masterlease zamówionych wcześniej informacji reklamowych (newslettery, e-maile zawierające informacje handlowe),
b) ma prawo złożyć wniosek o usunięcie informacji o danej osobie, której dane dotyczą z bazy Grupy Masterlease,
c) ma prawo do wstrzymania wysyłanych informacji za pomocą listów elektronicznych lub w innej formie,
d) ma prawo w każdym momencie odwołać wyrażoną zgodę,
e) ma prawo w każdym momencie do modyfikacji przesłanych do Grupy Masterlease danych osobowych.

3. Użytkownik, który skorzysta z prawa do sprzeciwu powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies.

§ 12
Zasady odpowiedzialności

 

1. Nadzór nad Procedurą sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Compliance.

2. Zakres odpowiedzialności Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
a) weryfikowanie prawidłowości i aktualności Procedury,
b) informowanie o wprowadzeniu Procedury w życie, jej aktualizacjach,
c) weryfikowanie zgodności Procedury lub proponowanych do niej zmian z powszechnie obowiązującymi przepisami, a także przyjętymi przez Grupę Masterlease standardami postępowania,
d) dokonywanie aktualizacji Procedury.

3. Zakres odpowiedzialności wszystkich Pracowników i Współpracowników:
a) znajomość i przestrzeganie Procedury,
b) informowanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych o sytuacjach mających wpływ na procesy opisane w Procedurze,
c) realizowanie zadań opisanych w Procedurze.

§ 13
Powiązania

 

Powiązania z innymi Procedurami obowiązującymi w PCM:
1. Polityka compliance w Grupie Masterlease.
2. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Prime Car Management S.A.
3. Procedura zarządzania upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych w spółkach Grupy PKO Leasing S.A.
4. Procedura zarządzania incydentem naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w spółkach Grupy PKO Leasing S.A.
5. Instrukcja zarządzania ryzykiem utraty reputacji w Grupie Masterlease.
6. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w spółkach Grupy PKO Leasing S.A.

§ 14
Lista wersji

 

1. V1,0 z dnia 25.05.2018 r.
2. V2.0 z dnia 30.06.2019 r.
3. V3.0 z dnia 4.08.2020 r.

§ 15
Postanowienia końcowe

 

1. Na zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu Masterlease może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego.
2. Zmiany Procedury obowiązują od daty ich publikacji. Wersja, o której mowa w § 14 ust. 3 stanowi tekst jednolity.