Akcjonariat, struktura, kierownictwo

Informacje dotyczące Prime Car Management S.A. oraz Grupy Masterlease

Struktura, kierownictwo PCM

Akcjonariat

Właścicielem 100% akcji spółki Prime Car Management S.A. jest spółka PKO Leasing S.A.

Struktura Grupy

W skład Grupy Masterlease, której spółką dominującą jest Prime Car Management S.A., oprócz jednostki dominującej, wchodzą następujące spółki: Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o. oraz MasterRent24 Sp. z o.o.

Władze Spółki

Zarząd Prime Car Management S.A.

Tomasz Jabłoński – Prezes Zarządu spółek z Grupy Masterlease – Prime Car Management S.A., Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o., MasterRent24 Sp. z o.o.

Jarosław Brzuzy – Wiceprezes Zarządu spółki z Grupy Masterlease – Prime Car Management S.A.

Tomasz Kulesza – Wiceprezes Zarządu spółek z Grupy Masterlease – Prime Car Management S.A., Masterlease Sp. z o.o., MasterRent24 Sp. z o.o.

Ryszard Słowiński – Wiceprezes Zarządu spółki z Grupy Masterlease – Prime Car Management S.A.,.

Rada Nadzorcza

  • Paweł Pach – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Radosław Drozd – Członek Rady Nadzorczej
  • Mirosław Grzelak – Członek Rady Nadzorczej