Prime Car Management

Informacje dotyczące Spółki oraz Grupy Masterlease

Prime Car Management

Kontakt

Informacje o Spółce

  • Aktualności
  • Dla inwestorów (archiwum komunikatów)
  • Profil spółki
  • Akcjonariat, struktura, kierownictwo
  • NIP 957-07-53-221,
  • KRS nr 0000013870, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  • BDO 000339900,
  • Kapitał zakładwy i kapitał wpłacony 23 817 680 zł,
  • Duży przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21, z późniejszymi zmianami).

Strategia podatkowa