Odwołanie upoważnień wyjazdowych: Ukraina, Białoruś, Rosja

Ważny komunikat

W związku z trwającą wojną na Ukrainie, Prime Car Management S.A. cofa wszystkie oświadczenia w przedmiocie upoważnienia użytkowników pojazdów do wyjazdu poza granice Polski, w zakresie wyjazdów do:

  • Rosji,
  • Ukrainy,
  • Białorusi.

Oświadczenia w  zakresie wyjazdów do pozostałych państw pozostają w mocy.

Informujemy, że naruszenie zakazu wjazdu do Rosji, Ukrainy i Białorusi stanowić będzie rażące naruszenie warunków umowy i rodzić Państwa  odpowiedzialność wobec Prime Car Management S.A. za nienależyte wykonywanie łączącej strony umowy w powyższym zakresie.