Program Mój elektryk

Wynajem Długoterminowy samochodu elektrycznego

Program Mój elektryk Wynajem Długoterminowy samochodu elektrycznego

Na tej stronie znajdziesz:

Czas na samochód elektryczny

Pomożemy Ci uzyskać finansowanie samochodu elektrycznego z rządową dotacją. Dzięki niej użytkowanie elektryka może być atrakcyjną alternatywą dla pojazdów spalinowych. Możesz wybrać auto zarówno dla Ciebie, jak i Twojej firmy.

Program Mój elektryk jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Został zaplanowany na lata 2021-2026.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez:

 • dofinansowanie przedsięwzięć, które polegają na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie,
 • wsparcie zakupu / leasingu pojazdów elektrycznych.

Korzyści dla Ciebie

Polecamy samochody elektryczne

udokumentowana historia

Jak złożyć wniosek w programie Mój elektryk

Masz dwie możliwości, które dokładniej opisujemy poniżej.

 • Ścieżka A. Możesz za naszą pomocą złożyć wniosek o dotację i czekać na przyznanie dofinansowania.
 • Ścieżka B. Możesz podpisać umowę finansowania z Masterlease, pokryć koszty Opłaty Wstępnej z góry, odebrać samochód i oczekiwać na zwrot kosztów OW z dotacji.

Ścieżka A

1. Składasz wniosek

 • Pomożemy Ci przejść wszystkie formalności – zapraszamy do kontaktu z Masterlease.
 • Wnioski (Leasingowy i o Dotację) składasz w tzw. „jednym okienku”.

2. Wniosek wysyłamy do BOŚ

 • Zweryfikujemy i przekażemy wniosek w Twoim imieniu do Banku Ochrony Środowiska (dysponenta budżetu programu Mój Elektryk).

3. Uzyskujemy zgodę i podpisujemy umowę

 • Po uzyskaniu zgody na dotację (od BOŚ i NFOŚiGW) podpiszesz Umowę leasingu i Umowę dotacji.

4. Odbierasz samochód

 • Wydamy samochód, o który się ubiegasz.

Ścieżka B

1. Składasz wniosek

 • Pomożemy Ci przejść wszystkie formalności – zapraszamy do kontaktu z Masterlease.
 • Wnioski (Leasingowy i o Dotację) składasz w tzw. „jednym okienku”.

2. Umowa i Opłata wstępna

 • Podpisujemy umowę Leasingową, w której pokrywasz koszty Opłaty Wstępnej.

3. Odbierasz samochód

4. Wniosek o dotację wysyłamy do BOŚ

 • Zweryfikujemy i przekażemy wniosek w Twoim imieniu do Banku Ochrony Środowiska (dysponenta budżetu programu Mój Elektryk). 

5. Uzyskujemy zgodę i podpisujesz umowę dotacji

 • Dotacja wpłynie na nasz rachunek, a Ty otrzymasz od nas zwrot poniesionych kosztów z tytułu Opłaty Wstępnej w wysokości uzyskanej dotacji z programu „Mój Elektryk”.

Zapytaj o Mój Elektryk

Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.

Wartość dofinansowania

NFOŚiGW szacuje, że w ciągu 5 lat dofinansuje 35 tys. samochodów. Na dopłaty w programie przeznaczono 700 mln zł. Wnioski mogą składać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje.

Tabela nr 1

BeneficjentKategoria
pojazdu
Maksymalna
cena pojazdu
Przebieg
w okresie
24 m-cy
Wysokość
dotacji
Osoby fizyczne
nieprowadzące DG
osobowytak 
(patrz Tabela 2)
brak18.750 zł
Osoby fizyczne
z kartą
„Dużej rodziny”
osobowyniebrak27.000 zł
Pozostaliosobowytak
(patrz Tabela 2)
brak18.750 zł
Pozostaliosobowytak
(patrz Tabela 2)
30.000 km27.000 zł
Pozostaliciężarowy
do 3,5t
niebrakdo 20% kosztów
kwalifikowanych,
jednak nie więcej,
niż 50.000 zł
Pozostaliciężarowy
do 3,5t
nie40.000 kmdo 30% kosztów
kwalifikowanych,
jednak nie więcej,
niż 70.000 zł

Tabela nr 2

StatusMaksymalna cena
pojazdu (brutto)
Beneficjent nie jest podatnikiem VAT225.000 zł
Beneficjent „rozlicza” VAT w 50%248.205 zł
Beneficjent „rozlicza” VAT w 100%276.750 zł

Zapytaj o Mój Elektryk

Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.

Często zadawane pytania

Wynajem długoterminowy polega na tym, że:

 • otrzymujesz do używania samochód (lub całą flotę)
 • w zamian za comiesięczną opłatę, która zawiera pakiet usług dodatkowych.

Dla każdej firmy i klienta indywidualnego.

Początkowo wynajem długoterminowy był dopasowany do oczekiwań korporacji, które posiadają duże floty samochodów.

Z czasem kompleksowa obsługa serwisowa samochodów trafiła w potrzeby przedstawicieli mniejszych firm, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz konsumentów.

Dzisiaj wynajem długoterminowy jest powszechny wśród przedsiębiorstw każdej wielkości.

Wynajem to kompleksowy i wyjątkowo wygodny sposób na korzystanie samochodu, który będzie służył Ci w firmie i w życiu prywatnym.

 • Szybka decyzja – rozpoczęcie wynajmu wymaga minimum formalności.
 • Łatwe rozpoczęcie umowy – niskie zaangażowanie kapitału własnego .
  (Opłata na start może wynosić 0% wartości samochodu).
 • Przewidywalne wydatki na samochód w czasie trwania umowy – płacisz stałe, równe, miesięczne raty dopasowane do możliwości Twoich lub Twojej firmy.
 • Opłata jedynie części wartości auta (zależna od okresu używania) – nie musisz posiadać kwoty na zakup samochodu za pełną cenę katalogową.
 • Odliczenia od podatku – jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą możesz odliczyć 50% – 100% podatku VAT oraz odliczyć 75% – 100% czynszu od dochodu (w zależności od celu wykorzystania samochodu).
 • Opcje zakończenia umowy do wyboru– samochód możesz zwrócić, wykupić lub ewentualnie przedłużyć czas używania.

Działalność prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne, sp. cywilne).

1. Wniosek leasingowy oraz załącznik do wniosku o leasingowego.

2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Umowa spółki (w przypadku spółki cywilnej), zarejestrowana w US wraz z aneksami.

4. Wniosek o dotację:

 • spółka cywilna: upoważnienie / pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statusem wnioskodawcy),
 • osoba fizyczna: oświadczenie Wnioskodawcy o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo zgoda współmałżonka na przyjęcie (jeśli dotyczy),
 • osoba fizyczna posiadająca Kartę dużej rodziny: kopia dokumentu (jeżeli dotyczy),
 • interpretacja indywidualna (jeżeli dotyczy).

Spółki prawa handlowego

1. Wniosek oraz załącznik do wniosku o leasingowego.

2. Wniosek o dotację:

 • Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statusem wnioskodawcy),
 • Interpretacja indywidualna (jeśli dotyczy).

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Osoby osiągające dochody z tytułu umowy o pracę, umów cywilno-prawnych, renty, emerytury:

1. Wniosek oraz załącznik do wniosku o leasingowego.

2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (nie starsze, niż 30 dni).

3. Potwierdzenie wpływu wynagrodzenia na konto z ostatnich 3 miesięcy.

4. Wniosek o dotację:

 • Oświadczenie Wnioskodawcy o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo zgoda współmałżonka na przyjęcie (jeśli dotyczy),
 • osoba fizyczna posiadająca Kartę dużej rodziny: kopia dokumentu (jeśli dotyczy).

Gdy umowa dobiega końca, masz kilka możliwości:

 • Wymieniasz samochód na nowy (podpisujesz nową umowę).
 • Jeździsz dalej tym samym samochodem (przedłużasz dotychczasową umowę).
 • Wykupujesz samochód na własność (po zakończeniu umowy).
 • Zwracasz samochód (po zakończeniu umowy).

W przypadku flot, używanie większej ilości samochodów reguluje jedna umowa generalna.

Wszystkie powyższe opcje są możliwe i wymagają minimum formalności.

Decyzją Komisji Europejskiej w ramach tzw. „comfort letter” dofinansowaniem, niestanowiącym pomocy publicznej, mogą zostać objęte:

Wsparcie, o którym powyżej, będzie mieć formę:

 • dopłat do zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych oraz
 • dopłat do opłat ustalonych w umowach leasingowych.

Wnioski są oceniane pod kątem zgodności z zasadami i warunkami programu.

Aby uzyskać dofinansowanie:

 • wystarczy spełnić kryteria określone w programie priorytetowym i regulaminie naboru.
 • Między innymi wziąć w leasing nowy pojazd elektryczny, którego cena nie może przekroczyć ceny maksymalnej określonej w programie.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, mogą otrzymać takie samo dofinansowanie, jak każdy inny przedsiębiorca, tj.:

 • w przypadku zakupu pojazdu kat. M1 nawet do 27.000 zł (przy średniorocznym przebiegu nie mniej niż 15 tys. km),
 • na pojazd kategorii N1 do maksymalnie 70.000 zł (ale nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych).

Wniosek o dotację może być złożony:

 • w tradycyjnej formie papierowej albo
 • w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wniosek o dotację zawsze pomaga uzupełnić i weryfikuje Firma Leasingowa, dzięki czemu masz pewność, że wszystkie informacje zostały poprawnie uzupełnione.

 1. Wnioski o dotację mogą być wysyłane do BOŚ na koniec ostatniego dnia roboczego tygodnia.
 2. Następnie BOŚ daje sobie ok. 20 dni roboczych na wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie dotacji.
 3. BOŚ zawsze przekazuje informację do Firmy Leasingowej, a ta ma 5 dni roboczych na poinformowanie Klienta o stanowisku BOŚu.

Dofinansowanie nie wpływa na konto Klienta

Środki zostają przekazane do Firmy Leasingowej po wydaniu pojazdu i przesłaniu niezbędnych dokumentów potwierdzających realizację Przedsięwzięcia.

Klient i BOŚ zostaną poinformowani przez Firmę Leasingową o zaksięgowaniu środków na poczet opłaty wstępnej.

Użytkownik deklaruje w ramach umowy dotacji, że będzie poruszał się po drogach publicznych.

Dodatkowo, po okresie 2 lat od wydania pojazdu istnieje obowiązek złożenia do nas jednego z oświadczeń:
a) oświadczenia potwierdzającego Trwałość Przedsięwzięcia,
b) informacji o stanie drogomierza na koniec okresu Trwałości Przedsięwzięcia.

Pojazd należy oznaczyć naklejką, którą otrzymasz podczas wydania pojazdu.

W ramach naszej standardowej oferty wymagamy informacji o marce, modelu samochodu.

W przypadku dotacji niezbędne jest uzyskanie informacji:

 1. Czy klient jest konsumentem / przedsiębiorcą.
 2. W przypadku osoby fizycznej czy posiada Kartę dużej rodziny.
 3. W przypadku przedsiębiorcy uzyskanie informacji o sposobie odliczenia VATu 50 % / 100% lub wcale.
 4. Dodatkowa opłata wstępna, ponad środki dofinansowania.

Założenia Programu Mój Elektryk wskazują, że dotacja ma pokryć opłatę wstępną oraz opłatę transferową.

W związku z czym, z zasady nie jest wymagane zaangażowanie własnych środków.

Uwaga!
W niektórych przypadkach, możemy zobowiązać Klienta do wpłaty opłaty wstępnej ponad wartość uzyskanego dofinansowania.

Firma Leasingowa, po zbadaniu zdolności kredytowej, weryfikuje zakres informacji na wniosku o dotację.

Jeżeli decyzja kredytowa jest pozytywna oraz nie znaleziono błędów we wniosku, wniosek o dotację zostaje przesłany do BOŚu.

Klient ustala datę podpisania z Doradcą Klienta.

Obie umowy powinny zostać podpisane w tym samym dniu.

Umowa dotacji musi zostać wysłana przez Firmę Leasingową w ciągu 5 dni roboczych do BOŚu, w celu jej podpisania.

Podpisana umowa dotacji przez BOŚ zostanie odesłana do Klienta przez Firmę Leasingową w ciągu max. 14 dni roboczych od wpływu do Firmy Leasingowej.

Zgodnie z umową dotacji, wydanie pojazdu może nastąpić maksymalnie 9 miesięcy od podpisania umowy dotacji.

Jeżeli samochód nie będzie mógł w tym czasie zostać wydany, będzie potrzebne sporządzenie Aneksu do Umowy dotacji.

1. Dodatkowe formalności i dokumenty m.in.:

a) złożenie wniosku o dotację, który musi zostać zweryfikowany przez BOŚ (Bank Ochrony Środowiska),

b) podpisanie umowy o dotację, która definiuje dodatkowe obowiązku po stronie Klienta,

c) weryfikacja Trwałości Przedsięwzięcia po 2 latach od wydania samochodu,

d) samochód, który uzyska dofinansowanie musi zostać oznaczony naklejką, która zostanie przekazana w dniu wydania pojazdu,

2. Czas oczekiwania na podpisanie umowy.

Umowę leasingową i umowę o dotację można podpisać:

 • dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej oraz
 • po pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację przez BOŚ. Ten drugi krok może trwać ok. 20 dni roboczych i rozpocznie się dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej.

3. Współpraca z BOŚ udzielającym dofinansowanie.

Po stronie Firmy Leasingowej istnieje obowiązek do koordynacji i synergii pomiędzy przesyłaniem dokumentów pomiędzy Klientem, a BOŚ.

Firma leasingowa jest odpowiedzialna za prowadzenie Klienta przez proces uzyskania dotacji na samochód elektryczny.

Skorzystaj z dotacji w programie Mój elektryk

Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.