Gdy jesteś sprawcą szkody

Instrukcja postępowania

Instrukcja postępowania gdy jesteś sprawcą szkody

Upewnij się, że nikt z uczestników kolizji nie potrzebuje:

 • udzielenia pierwszej pomocy lub
 • wezwania Pogotowia Ratunkowego.

Dopiero po tym podejmij poniższe kroki.

Zgłoszenie szkody musi nastąpić przez Dział Likwidacji Szkód Grupy Masterlease.

Dlatego prosimy nie zgłaszać szkód bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń.

1. Oświadczenie sprawcy wypadku

Sporządź na miejscu zdarzenia Oświadczenie sprawcy wypadku, które zawiera informacje:

 • model i markę pojazdu oraz numer rejestracyjny,
 • dane właściciela pojazdu,
 • dane kierującego w momencie kolizji,
 • nr polisy OC i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego (samochody Grupy Masterlease mają ubezpieczenia pakietowe ze wspólnym numerem polisy AC, OC i NW),
 • opis okoliczności zdarzenia.
 • opis uszkodzeń,
 • dane osobowe ewentualnych świadków

Zalecamy, aby wzór Oświadczenia sprawcy wypadku wydrukować i wozić w samochodzie.

2. Powiadom Dział Likwidacji Szkód Grupy Masterlease

Zgłoszenie / informacja w sprawie szkody

 • Tel. 58 340 44 00 wewn. 3
 • Czynne od poniedziałku do piątku, godz. 8-18

Assistance (24h)

 • Zadzwoń w razie nagłej sytuacji na drodze i na wypadek problemów, które zdarzą się poza godzinami pracy Grupy Masterlease
 • Tel. 58 340 44 00 wewn. 1 (czynne 24h)

Uwaga!

 • W razie potrzeby pomoc drogowa jest wysyłana przez Dział Likwidacji Szkód Grupy Masterlease lub Assistance Grupy Masterlease.
 • Prosimy nie korzystać z innych pomocy drogowych bez zgody Grupy Masterlease.

3. Wypełnij druki zgłoszenia szkody

 • Na tej stronie znajdziesz wzory druków oraz instrukcję postępowania.
 • Zgłoszenie szkody musi nastąpić przez nasze Centrum Techniczne. Prosimy nie zgłaszać szkód bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego.

4. Uzgodnij termin i miejsce naprawy samochodu

Uzgodnij telefonicznie z Działem Likwidacji Szkód Grupy Masterlease:

 • termin i miejsce podstawienia samochodu do naprawy,
 • wydanie ewentualnego samochodu zastępczego.

5. Przekaż dokumenty warsztatowi

Przekaż wskazane poniżej dokumenty do działu blacharsko-lakierniczego warsztatu, który wykonuje naprawę.

Zrób to najpóźniej do dnia odbioru samochodu po naprawie, ponieważ warsztat nie może wydać samochodu do czasu przekazania dokumentów.

 • oryginał wypełnionych druków zgłoszenia szkody,
 • kserokopię oświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdem, przesłanym przez Grupę Masterlease lub dostępnym w serwisie naprawczym,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego,
 • ewentualne inne dokumenty związane ze szkodą: oświadczenie sprawcy wypadku, zaświadczenie, kopię notatki z Policji.

Samochód zastępczy

Możemy zapewnić Ci samochód zastępczy na czas naprawy.