Kontakt z nami

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt z Masterlease

Centrala Grupy Masterlease

ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk
Biuro czynne: poniedziałek-piątek 8–16.
Infolinia 58 340 44 00 (szczegółowe informacje).

Dział Handlowy

Zapraszamy do kontaktu z infolinią:
poniedziałek-piątek 8–18, sobota 9–15.
Tel. 58 58 58 168

Strefa Klienta

Zaloguj się do eMaster
(portal Klienta)

Dane kontaktowe dla Klientów

Obsługa serwisowa samochodu
(przeglądy, naprawy, opony, samochód zastępczy)

Ubezpieczenie i szkody
(ubezpieczenie samochodu, szkoda / wypadek / kradzież)

Bieżąca obsługa
(m.in. wyjazdy za granicę, karty paliwowe, obsługa umowy)

Zakończenie umowy
(zwrot / wykup samochodu, rozliczenie umowy)

Na tej stronie znajdziesz informacje, jak skontaktować się z nami. Zapraszamy!

Jeżeli dostrzegasz działania niezgodne z prawem lub wewnętrznymi regulacjami i standardami przyjętymi w Spółkach Grupy Masterlease i chcesz to zgłosić – prosimy o zarejestrowanie zgłoszenia.

Instrukcja postępowania

1. Wejdź na stronę do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.

2. Uzupełnij szczegóły zgłoszenia.

3. Możesz dobrowolnie pozostawić dane kontaktowe.

4. Pobierz potwierdzenie zgłoszenia, które zawiera identyfikator i hasło do skrzynki odbiorczej.

5. W skrzynce odbiorczej możesz:

 • Sprawdzić stan aktualnego zgłoszenia.
 • Prowadzić dalszą korespondencję wyjaśniającą.

W jakich sprawach mogę zgłosić naruszenie?

 • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • propozycji korupcyjnych,
 • przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego,
 • niedopełnienia obowiązków lub nadużycia uprawnień,
 • niezachowania należytej staranności, wymaganej w danych okolicznościach,
 • nieprawidłowości w organizacji, które mogą prowadzić do popełnienia czynu zabronionego,
 • oszustw wewnętrznych,
 • korupcji, nieuprawnionego przyjmowania korzyści majątkowych, prezentów (upominków),
 • konfliktów interesów,
 • nieuprawnionego wykorzystania informacji poufnych,
 • ryzyka utraty reputacji,
 • zgodności ze standardami.