Karty paliwowe – interpretacja ogólna MF

Szanowni Państwo,

W dniu 15 lutego 2021 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą szeroko rozumianego zagadnienia kart paliwowych (nr PT9.8101.3.2020).

Służby podatkowe Grupy Masterlease wraz z doradcami podatkowymi szczegółowo przeanalizowały jej treść.

Według naszej oceny dotychczasowy sposób rozliczeń kart paliwowych przez Grupę Masterlease jest poprawny i nadal może być stosowany.

W ocenie Grupy zakup paliwa, jak również innych towarów z wykorzystaniem kart paliwowych, może być w dalszym ciągu traktowany jako dostawa towarów na gruncie VAT.

Transakcje pomiędzy Grupą, a jej klientami nie spełniają łącznie, wszystkich przesłanek wskazanych w przedmiotowej interpretacji ogólnej. Jest to niezbędne do zakwalifikowania sposobu rozliczeń jako świadczenia usług.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady podatkowej. Na potrzeby Państwa rozliczeń podatkowych sugerujemy kontakt z uprawnionymi doradcami podatkowymi lub służbami księgowymi.