Grupa Masterlease

Dane Spółek należących do Grupy Masterlease

Dane spółek Grupy Masterlease

Prime Car Management Spółka Akcyjna

 • Siedziba: ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk
 • NIP 957-07-53-221
 • REGON 191888626
 • BDO 000339900
 • KRS nr 0000013870, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 23 817 680 zł
 • Duży przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21, z późniejszymi zmianami).

Masterlease Sp. z o.o.

 • Siedziba: ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk
 • NIP 584-26-99-948
 • REGON 221068509
 • BDO 000339917
 • KRS nr 0000362287, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Kapitał zakładowy 7 905 000 zł
 • Duży przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21, z późniejszymi zmianami).

Futura Leasing Spółka Akcyjna

 • Siedziba: ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk
 • NIP 584-10-27-454
 • REGON 190917030
 • BDO 000339611
 • KRS nr 0000069348, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 1 689 320 zł
 • Duży przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21, z późniejszymi zmianami).

MasterRent24 Sp. z o.o.

 • Siedziba: ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk
 • NIP 521-337-00-54
 • REGON 140354130
 • BDO 000392227
 • KRS nr 0000247010, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Kapitał zakładowy 2 850 000 zł
 • Duży przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21, z późniejszymi zmianami).