Ochrona danych osobowych

Grupa Masterlease a dane osobowe

Spółki Grupy Masterlease przykładają szczególną wagę do bezpieczeństwa i należytej ochrony powierzonych danych osobowych.

Grupa Masterlease składa się z poniższych podmiotów:

Grupa Masterlease należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.

Schemat organizacyjny Grupy Masterlease w ramach Grupy PKO Banku Polskiego
Schemat przedstawiający umiejscowienie Masterlease
w Grupie PKO Banku Polskiego.

Każda ze spółek Grupy Masterlease jako osobny Administrator danych osobowych:

  • przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • zapewnia ochronę tych danych podczas ich przetwarzania.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez spółki Grupy Masterlease.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Każda ze spółek Grupy Masterlease, jako osobny Administrator danych, wyznaczyła Magdalenę Mielko-Pawłowski do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować poprzez:

Polityka ochrony prywatności i polityka cookies

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych