Group 468

Grupa Masterlease

a dane osobowe


Od 25 maja 2018 roku zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każda ze spółek Grupy Masterlease jako osobny Administrator danych osobowych:

  • przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
  • zapewnia ochronę tych danych podczas ich przetwarzania.

Spółki Grupy Masterlease przykładają szczególną wagę do bezpieczeństwa i należytej ochrony powierzonych danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez spółki Grupy Masterlease.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Każda ze spółek Grupy Masterlease, jako osobny Administrator danych, wyznaczyła Magdalenę Mielko-Pawłowski do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Z inspektorem można się skontaktować poprzez: