Futura Leasing S.A.

Informacje dotyczące Spółki

pcm

Siedziba: ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk
Telefon58 340 44 00
Emailcentrala@masterlease.pl

Aktualności

Informacje o Spółce

  • NIP 584-10-27-454,
  • KRS nr 0000069348, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  • BDO 000339611,
  • Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 1 689 320 zł,
  • Duży przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21, z późniejszymi zmianami).

Akcjonariat

Właścicielem 100% akcji spółki Futura Leasing S.A. jest spółka Prime Car Management S.A.
 

Struktura Grupy

W skład Grupy Masterlease, której spółką dominującą jest Prime Car Management S.A. wchodzą następujące spółki: Futura Leasing S.A., Masterlease sp. z o.o. oraz MasterRent24 Sp. z o.o.
 

Władze Spółki

 
Zarząd Futura Leasing S.A.

  • Tomasz Jabłoński – Prezes Zarządu spółek z Grupy Masterlease – Prime Car Management S.A., Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o., MasterRent24 Sp. z o.o.

 
Rada Nadzorcza

  • Paweł Pach – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Radosław Drozd – Członek Rady Nadzorczej
  • Mirosław Grzelak – Członek Rady Nadzorczej