pcm

Futura Leasing S.A.

Informacje dotyczące Spółki


 • Kontakt i dane Spółki

  Siedziba: ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk
  Telefon: 58 340 44 00
  Email: centrala@masterlease.pl

   

  Aktualności

   

  Informacje o Spółce

  • NIP 584-10-27-454,
  • KRS nr 0000069348, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  • BDO 000339611,
  • Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 1 689 320 zł,
  • Duży przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 tj. z dnia 2019.01.21, z późniejszymi zmianami).
 • Spółka

  Akcjonariat

  Właścicielem 100% akcji spółki Futura Leasing S.A. jest spółka Prime Car Management S.A.

  Struktura Grupy

  W skład Grupy Masterlease, której spółką dominującą jest Prime Car Management S.A. wchodzą następujące spółki: Futura Leasing S.A., Masterlease sp. z o.o. oraz MasterRent24 Sp. z o.o.

  Władze Spółki

  Zarząd Futura Leasing S.A.

  • Tomasz Jabłoński – Prezes Zarządu spółek z Grupy Masterlease – Prime Car Management S.A., Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o., MasterRent24 Sp. z o.o. (link do bio na masterlease.pl/zarzad)

  Rada Nadzorcza

  • Paweł Pach – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jarosław Brzuzy – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Radosław Drozd – Członek Rady Nadzorczej
  • Olga Wlazło – Członek Rady Nadzorczej