Group 468

eMaster

Zapraszamy do korzystania z Panelu Obsługi Klienta eMaster na emasterlease.pl


Dzięki eMaster zyskujesz:

  • Dostęp do wystawionej faktury.
  • Podgląd archiwalnych faktur.
  • Możliwość złożenia wniosków i zapytań dotyczących podpisanej umowy.

Opcja 1
Standardowy dostęp do eMaster

Ta opcja zapewnia Ci:

  • dostęp do faktur w PDF dla poszczególnych umów z Grupą Masterlease (nadal będziesz otrzymywać faktury tradycyjną pocztą),
  • filtrowanie danych (według umów, faktur, dat).

Zapoznaj się Regulaminem Obsługi eMaster i załóż konto:


Opcja 2
Rozszerzony dostęp do eMaster

W tej opcji zyskujesz:

  • dostęp do faktur w PDF (tak, jak w Opcji 1),
  • rozszerzone filtrowanie danych (według umów, faktur, dat, kwot, statusu płatności),
  • statusy płatności (ile pozostało do zapłaty dla każdej z Umów / faktur),
  • suma wymagalnych kwot dla wszystkich Umów.

Aby uzyskać dostęp do rozszerzonych informacji w eMaster:

1. Wydrukuj i podpisz Wniosek o utworzenie konta.

2. Wyślij zeskanowany dokument przez poniższy formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy

Typ zgłoszenia

Nazwa Firmy, imię i nazwisko osoby składającej wniosek/reklamację
Status Klienta

Proszę uzupełnić pole identyfikacjico najmniej 2 z 3 pól identyfikacji:


Wnioskuję o odpowiedź na reklamację:
Proszę uzupełnić dane korespondencyjne:

Kategoria:
Podkategoria:
Opis zgłoszenia:
Załącznik (Maksymalny łączny rozmiar załączników: 5MB):